EN

Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi


WEB SİTESİ
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu sözleşme bir tarafta Korutürk mahallesi, Ahlat sokak, No:3 Balçova/ İzmir adresinde ikamet eden Aynizm Deri Aksesuar Tasarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ___________________ adresinde ikamet eden (müşteri) (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur.

SATICI: Aynizm Deri Aksesuar Tasarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adresi: Korutürk mahallesi, Ahlat sokak, No:3 Balçova/ İzmir

Balçova V.D. 123 048 1480 Ticaret Sicil No: 173 794
Tel/Faks: 0232 2772001 Email: info@idea4id.com
ALICI: Müşteri
Teslimat Adresi:

Fatura Adresi:
Email:
MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.idea4id.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.idea4id.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan satışa ilişkin bilgilendirme belgesi ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 - GEÇERLİLİK:
İşbu mesafeli satış sözleşmesi, elektronik ortamda alıcı (tüketici) tarafından okunarak kabul edilmiş sayılıp, ihtilafa düşülmesi durumunda buradaki maddelerden sorumlu olacaktır.

MADDE 4- SÖZLEŞME TARİHİ:
Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından aşağıda belirtilen tarihte imzalanarak kabul edilmiştir. MADDE5 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: Mal/hizmet, alıcının satışa ilişkin bilgilendirme belgesinde teslimini talep etmiş olduğu adresinde aynı belgede belirtilen kişiye teslim edilecektir.

MADDE 6- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:
Teslimat masrafları aksi belirtilmediği takdirde satıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 7 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

MADDE 8 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:
Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/ kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alir. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 9 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.idea4id.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 10 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:
Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan sipariş özeti ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur. İdea4id.com markasını, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin sınırları içerisinde Aynizm Deri Aksesuar Tasarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından temsil edilmektedir. Türk Hukuku ve mevzuatlarına uygun olarak tanınmış, İzmir Ticaret Odasına kayıtlı bir şirkettir. Yurtdışına yapacağı satış ve gönderimlerde aksi belirtilmediği takdirde, Türk Hukuku esas alınacaktır. Satış yapılan döviz cinsi idea4id.com’a hangi ülkeden ulaşıyorsanız, lokasyon bazlı olarak dil ve döviz kuru değişikliğine otomatik olarak tabi olacaktır. Döviz kurunun ve çeşidinin dönüşümü esnasında tutar farklılığı oluşabilir. Kullanıcı bu siteyi kullanarak, ve ürünü satın alarak bu tutar farkını kabul etmiş sayılır.

MADDE 11 - VADELİ FİYAT:
Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan sipariş özeti ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 12 – İSKONTOLU FİYAT:
Mal/hizmetin satış fiyatında sezon sonu ya da herhangi bir özel sebebe bağlı olarak bir iskontosu mevcut ise iade durumunda asıl olan son satış fiyatıdır.

MADDE 13 - FAİZ:
Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

MADDE 14 - PEŞİNAT TUTARI:
Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan sipariş özeti ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 15 - ÖDEME PLANI:
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 16 - CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 16. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.idea4id.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır. Ancak, tüketicinin (alıcının) istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan (kişiye özel tasarlanarak veya standart tasarımın farklılaştırılması suretiyle üretilen çanta, takı, aksesuar ve benzeri ürünler), niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan; kullanılmış, hasarlanmış ve özel paketi ve ambalajı iade edilmemiş ve Alıcı tarafından mutad kullanımın dışında kullanılan ürünlerde, ürünün iade alınamamakta; Alıcı bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.

MADDE 17 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli mediaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 18 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. MADDE 19 – MÜCBİR HALLER:

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumluluk doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

MADDE 20 - YETKİLİ MAHKEME:
İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.